StartArminé Kanakanian, Kanslichef
Kontaktperson
Publicerad 2020-05-13
Uppdaterad 2023-01-31 16:52

Ärenden

Enhetschef för kanslienheten och kommunjurist med övergripande ansvar för juridiska frågor och den kommunala beslutsprocessen. Dataskyddsombud för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Adress: Stora torget 1B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 11
Fax: 0224-67 78 00
E-post: armine.kanakanian@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala