StartVi är Sala Kommuns Näringslivsenhet
Informationstjänst
Publicerad 2018-05-02
Uppdaterad 2023-02-27 08:43

Näringslivsenheten är en strategisk utvecklingsenhet med ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig i Sala.

Näringslivsklimatet ska bli ännu bättre i Sala

Ett gott näringslivsklimat är inget som en kommunal organisation bygger själv. Det dagliga arbetet präglas i hög grad av dialog, samverkan och partnerskap med företagare, politiker, tjänstepersoner och näringslivets organisationer. 

Näringslivskontoret är navet och ofta motorn i såväl de interna som externa  processerna. Framgången ligger i att engagera och involvera hela kommunorganisationen och det lokala näringslivet i utvecklingsarbetet. 

Vårt uppdrag utgår från fyra grundpelare 

 • Platsens varumärke 

 • Attrahera nya etableringar och investeringar 

 • Etableringsprocessen 

 • Omhändertagande av befintliga företag 

Platsens varumärke ägs av alla som bor och verkar i Sala. Kommunens roll är att ta ledarposition i det arbete som krävs för att skapa ett starkt varumärke.  

Att attrahera önskade etableringar och investeringar som kompletterar och stärker befintligt näringsliv innebär att jobba för en tydlighet i kommunens erbjudande och en riktad marknadsföring.  

Vi arbetar för enkel, tydlig och effektiv process för etableringar från första samtalet till verksamhet i drift.  

Vi stimulerar till och stödjer nyföretagandet i kommunen och arbetar med ändamålsenliga plattformar för dialog och samverkan med det lokala näringslivet.  

Informationsträffar

För att hålla koll på våra träffar och tips kan du följa oss på Facebook eller vår LinkedIN eller registrera dig i företagsregistret för mejlutskick.

 

Näringslivsnyheter

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2023-09-20 15:14

  Fler företagare i kommunen tycker att företagsklimatet i år har blivit bättre än i fjol. Men fortfarande så finns det ett antal områden som våra lokala företagare tycker att kommunens företrädare k...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2022-04-22 08:02

  Vi klättrar från plats 78 till 67 på SKRs ranking efter senaste kvalitetsmätningen av kommuners företagsklimat.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-22 11:14

  Företagsklimatet i Sala har förbättrats det senaste året. Sala klättrar från plats 271 till plats 222 på organisationen Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet i landets 290 kommuner.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-08-27 10:26

  Under tisdagen den 24 augusti hölls en uppstartsträff för och med företagare i Sala Folkets Park.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-01-28 10:31

  Sala kommuns nya näringslivschef, Cissi Lööv, kommer närmast från samma jobb i Enköpings kommun. Och hon är själv en erfaren företagare, som ser stora möjligheter för Salas näringsliv i framtiden. ...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-16 08:15

  Sala kommun är tvåa i Västmanland i rankingen ”Bästa tillväxt 2020”. I kommunen finns 53 stycken aktiebolag som både har ökat omsättningen, nyanställt och går med vinst.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-23 09:44

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) har för sjunde gången genomfört en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sala kommun har 2019 plats 79, vilket betyder att kommunen klättrat e...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Salaföretaget Finntorpets Bygg och Konsult är årets gasell i Västmanland

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för femte gången genomfört en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sala kommun klättrar hela 60 placeringar i årets undersökning.

 • Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sveriges kommuner och landsting genomför årligen en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som nu är publicerad. Mätningen redovisas i ett Nöjd-Kund-Index (0-100) där Sala kommuns placeri...