StartKommun och politik
Kategori
Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2023-03-01 10:36

EU-val 2024

EU-val 2024, förtidsröstning, röstningslokaler, vallokaler, valresultat

Internationellt arbete

EU-samarbete, nätverk och vänorter, projekt.

Jämför service, kvalitet i verksamheter

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), SCB Medborgarundersökning. Öppna data.

Kommunens organisation

Förvaltningar och nämnder, hur fungerar en kommun, rådgivande organ, bolag och stiftelser med mera.

Kommunfakta

Befolkning, skatt, styrdokument, mandatfördelning, budget, taxor...

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, nationella minoriteter.

Politik och Demokrati

Hur fattas beslut, synpunkter och klagomål, medborgarförslag, motioner med mera.

Politiska sammanträden

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott och nämnder.

Press och nyheter

Nyheter, Sala kommun i sociala medier, Pressbilder, om sala.se.

Ärenden och handlingar

Hur du kan använda diariet, postlista, regler för sekretess.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Överklaga beslut, offentlig handling, officiell anslagstavla, beslut som rör dig.