StartBarn och utbildning
Kategori

Barn och utbildning

Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2020-04-30 10:12
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Elevhälsa

Hälsouppgift, kurator, familjepedagog, centrala resursteamet.

Extra anpassning, särskilt stöd

Elever med särskilda behov, direkthandledning, åtgärdsprogram, utvecklingsplan med mera.

Flerspråkighet

Modersmålsundervisning, mottagningsenhet, studiehandledning.

Förskola

Förskolor, familjedaghem, nattomsorg, inkomstuppgift, vistelsetider, ansökan, ändring, uppsägning med mera.

Försäkringar

Alla barn i Sala kommuns skolor är försäkrade dygnet runt för olycksfall.

Grundskola

Grundskolor, fritidshem, förskoleklass, lov och ledigheter, utvecklingssamtal, skolplacering, vistelsetider med mera.

Gymnasieskola

Gymnasieskolor, val, ansökan, antagning, plats, studiebidrag, Lov och ledigheter, feriearbete med mera.

Kulturskola

Kursutbud, anmälan till kulturskolans kurser, se vad som är på gång i kulturskolan med mera.

Mat i skola och förskola

Matsedel, näringsriktiga och hållbara måltider, specialkost, kök och skolrestauranger.

Miljö i skolan

Buller, luft och ventilation, tillgänglighet.

Mobbning, trygghet, säkerhet

Mobbning, olyckor och kriser.

Resor och inneboende

Skolskjuts, busskort, inackordering, utflykter med mera.

Studie- och yrkesvägledning

Kontaktinformation till vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor.

Särskola

Fritidsklubb, grundsärskola, gymnasiesärskola, Lärvux med mera.

Vuxenutbildning

Ansökningstider, studie- och yrkesvägledning, studiestöd, lärvux, SFI, prövning, validering, schema med mera.