StartBarn och utbildning
Kategori

Barn och utbildning

Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2020-06-26 11:42
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Förskola och familjedaghem

Förskolor, familjedaghem, nattomsorg, inkomstuppgift, vistelsetider, ansökan, ändring, uppsägning med mera.

Grundskola och grundsärskola

Grundskolor, fritidshem, förskoleklass, lov och ledigheter, utvecklingssamtal, skolplacering, vistelsetider med mera.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolor, val, ansökan, antagning, plats, studiebidrag, Lov och ledigheter, feriearbete med mera.

Kulturskola

Kursutbud, anmälan till kulturskolans kurser, se vad som är på gång i kulturskolan med mera.

Vuxenutbildning

Ansökningstider, studie- och yrkesvägledning, studiestöd, lärvux, SFI, prövning, validering, schema med mera.