StartTrafik och resor
Kategori

Trafik och resor

Publicerad 2017-06-15
Uppdaterad 2020-04-30 10:11
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Buss och tåg

Kollektivtrafik och allmänna kommunikationer.

Färdtjänst

Färdtjänst, Riksfärdtjänst, särskild kollektivtrafik med mera.

Torg och allmänna platser

Lokala trafikföreskrifter, torghandel, varutransporter via gågator med mera.

Trafik och gator

Belysning, cykelvägar, namnsättning av gator, parkering, trafikregler med mera.