StartSamhällstekniska enheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-19
Uppdaterad 2022-11-17 09:25

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Samhällstekniska enheten ansvarar för kommunens VA-verksamhet, det unika vattensystemet för Sala silvergruva, utredningar och projektering av VA, gata, parker och grönytor; miljöutredningar inom tekniska kontoret, samhällsfinansierade transporter samt trafikfrågor.