StartEnheten projekt och utveckling
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-19
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enheten Projekt och Utveckling ansvarar för utredningar och projektering av VA, gata, parker och grönytor, trafikfrågor, miljösanering och det unika vattensystemet för Sala silvergruva.