StartGene Liljegren, Handläggare
Kontaktperson
Publicerad 2020-06-02
Uppdaterad 2020-06-02 15:45

Ärenden

Debitering VA-avgifter. Försäkringar. Byte av fastighetsägare. Vattenavläsningskort.

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 74 05
Fax: 0224-67 78 00
E-post: gene.liljegren@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala