StartReningsverket
Kontaktobjekt

Reningsverket

Publicerad 2017-06-19
Uppdaterad 2021-02-17 07:56

Adress: Långgatan 7, 733 39 Sala

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: samhallsbyggnad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

I avloppsreningsverket i Sala renas avloppsvattnet från orterna Sala, Västerfärnebo, Salbohed, Sätrabrunn, Kila, Möklinta, Broddbo, Vad/Ranstaby, Ransta, Kumla och Varmsätra. Överföringen till Sala sker via ett system av tryckavloppsledningar och pumpstationer. Vattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Personal