StartEnheten VA-drift, kart/mät
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-19
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Adress: Långgatan 7, 733 39 Sala

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enheten ansvarar för drift och underhåll av vattenverk, reningsverk och pumpstationer på ledningsnäten. Den ansvarar också för kommunens kart- och mättjänster.