StartBudget- och skuldrådgivning
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-07-11
Uppdaterad 2020-01-30 10:00

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 76 71
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: christina.lundin-hellstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Rådgivning och hjälp utifrån skuldsaneringslagen som ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en helt hopplös ekonomisk situation.