StartMichael PB Johansson, Handläggare
Kontaktperson
Publicerad 2017-10-06
Uppdaterad 2020-06-09 08:21

Ärenden

Kontaktcenter, reception medborgarkontor/turistinformation.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Fax: 0224-188 50
E-post: michael.pbjohansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala