StartFullmakt SchoolSoft
Självservice
Publicerad 2018-01-11
Uppdaterad 2024-01-17 13:24
 

Om tjänsten

För att andra personer än vårdnadshavare, exempelvis familjehem, ska få åtkomst till Schoolsoft och ta del av information och kommunicera med förskolan/skolan behöver en fullmakt lämnas in. Här finns en fullmaktsblankett som fylls i och lämnas till förskolan/skolan eller skickas med ansökan om barnet/eleven ännu inte har någon placering. 

Relaterade länkar

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier