StartCamilla Larsson, Arbetsmarknadssekreterare
Kontaktperson

Camilla Larsson, Arbetsmarknadssekreterare

Publicerad 2016-09-14
Uppdaterad 2021-02-26 11:27

Ärenden

Ekonomi, löner inom enheten, statsbidrag

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 03
Fax: 0224-188 50
E-post: camilla.larsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala