StartCamilla Larsson, Arbetsmarknadssekreterare
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-14
Uppdaterad 2021-11-12 14:18

Ärenden

Ekonomi, löner BEA-anställda, statsbidrag

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 03
Fax: 0224-67 78 00
E-post: camilla.larsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala