StartSamordningsteam
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-13
Uppdaterad 2023-11-16 13:33

Adress: Aguéligatan 28, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: arbetsmarknadsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Samordningsteam Sala är en stadigvarande insats för dig som är i behov av en samordnad rehabilitering för att finna en hållbar hälsa och öka din arbetsförmåga. Insatsen drivs aktivt och gemensamt av Sala kommun, Region Västmanland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Insatsen finansieras till största del av Norra Västmanlands Samordningsförbund.

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till dig i vuxen ålder och som idag är aktuell hos minst två av våra välfärdsystem (försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen eller landstinget). 

Tillsammans med handledare skall du finna din egen väg tillbaka till jobb eller studier. Deltagare erbjuds aktiviteter utefter individens unika behov. Fokus läggs på nuet och framtiden. Verksamheten är öppen måndag till fredag.

Maximal inskrivningstid är ett år.

Finansiering

Samordningsteam Sala är en insats som finansieras helt av Norra Västmanlands samordningsförbund.

Samordningsförbundet är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet vars medlemmar är försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Sala kommun och Region Västmanland. Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan dessa parter.

Samordningsförbundens verksamhet

  • Samordningsförbundens roll är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
  • Verksamheten reglerad i lag. Denna form av samverkan mellan fyra myndigheter har varit möjlig sedan Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den 1 januari 2004.
  • Runt om i landet, med stöd av cirka 80 samordningsförbund i 241 kommuner, pågick under 2015 cirka 1 000 samverkansinsatser.