StartIntegrationsenheten
Kontaktobjekt

Integrationsenheten

Publicerad 2017-07-26
Uppdaterad 2020-05-05 15:37

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Besökstider:

Annan tid gäller tidsbokning.

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: - - -
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Integrationsenheten består av flyktingmottagning vuxna/familjer.