StartSenada Trstena, Samordnare
Kontaktperson
Publicerad 2016-10-06
Uppdaterad 2021-02-26 13:17

Ärenden

Fadderverksamhet, flyktingmottagning, nyanlända barn och ungdomar i Västmanland, SFI/samhällsorientering anmälan.

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 41
Fax: -
E-post: Senada.Trstena@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala