StartMunir Hagos Negassi, Integrationshandläggare
Kontaktperson

Munir Hagos Negassi, Integrationshandläggare

Publicerad 2019-08-29
Uppdaterad 2021-02-26 13:18

Ärenden

Flyktinghandläggning, integration

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 45
Fax: - - -
E-post: munir.hagosnegassi@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala