StartMunir Hagos Negassi, Flyktinghandläggare.
Kontaktperson

Munir Hagos Negassi, Flyktinghandläggare.

Publicerad 2019-08-29
Uppdaterad 2019-08-29 13:37

Ärenden

Flyktinghandläggning.

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 45
Fax: - - -
E-post: munir.hagosnegassi@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala