StartJobbförberedande verksamhet
Kontaktobjekt

Jobbförberedande verksamhet

Publicerad 2016-06-14
Uppdaterad 2021-02-24 15:51

Adress: Norrbygatan 14 A, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: arbetsmarknadsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Jobbförberedande verksamhet