StartJobbförberedande verksamhet
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-06-14
Uppdaterad 2023-11-16 13:32

Adress: Drottninggatan 5, ingång på baksidan via innergård...
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: arbetsmarknadsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Jobbförberedande verksamhet, Jobbcenter