StartUlf Hedström, Verksamhetsutvecklare
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-14
Uppdaterad 2021-11-12 14:07

Ärenden

Jobbförberedande verksamhet: Karla Snickeri,

Adress: Fabriksgatan 20, 733 39 Sala
Telefon: 0224-74 98 11
Fax: 0224-67 78 00
E-post: ulf.hedstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala