StartArbetsmarknadsenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-07
Uppdaterad 2023-11-16 13:28

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: arbetsmarknadsenheten@sala.se
Postadress: Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker de arbetslösas kompetens och möjligheter att få ett arbete. Verksamheten erbjuder olika former av praktik, arbetsträning, skyddade anställningar och projekt. Enheten samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.