StartArbetsmarknadsenheten
Kontaktobjekt

Arbetsmarknadsenheten

Publicerad 2016-09-07
Uppdaterad 2020-03-04 13:43

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: arbetsmarknadsenheten@sala.se
Postadress: Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker de arbetslösas kompetens och möjligheter att få ett arbete. Verksamheten erbjuder olika former av praktik, arbetsträning, skyddade anställningar och projekt. Enheten samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.