StartSara-Stina Klingberg, Arbetsmarknadskonsulent
Kontaktperson
Publicerad 2016-07-18
Uppdaterad 2021-11-12 14:08

Ärenden

Ung Start Navigatorcentrum, Kommunernas Aktivitetsansvar (KAA), Feriearbete, Ungdom, Vägar framåt

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 26
Fax: 0224-192 98
E-post: Sara-Stina.Klingberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala