StartAnna Emilsson, Arbetsmarknadshandläggare
Kontaktperson
Publicerad 2018-08-15
Uppdaterad 2023-04-24 10:27

Ärenden

Arbetsmarknadsenheten, BEA-anställningar, Ferieungdom, Feriearbete, KAA

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 10
Fax: 0224-67 78 00
E-post: anna.emilsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala