StartAnna Emilsson, Arbetsmarknadshandläggare
Kontaktperson

Anna Emilsson, Arbetsmarknadshandläggare

Publicerad 2018-08-15
Uppdaterad 2021-02-26 11:58

Ärenden

Arbetsmarknadsenheten, BEA-anställningar, Ferieungdom, Feriearbete

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 10
Fax: 0224-188 50
E-post: anna.emilsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala