StartArbete för nyanlända
Informationstjänst
Publicerad 2017-06-21
Uppdaterad 2021-02-26 13:49

En grundläggande del i processen för dig som nyanländ person är att komma in i det svenska arbetslivet. Detta för att så snabbt som möjligt kunna försörja dig själv, men också för att förstå svensk kultur och den sociala biten som arbetslivet erbjuder.

Om du fått uppehållstillstånd

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting efter den 1 december 2010 kan du omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända.” Då är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för din integration i Sverige. Lagen gäller endast vuxna mellan 20-64 år.

Mottagning och introduktion

Alla nyanlända flyktingar, både vuxna och barn, ska skrivas in på Integrationsenheten i Sala kommun. Sala kommun har uppdrag att vara med vid etableringssamtal tillsammans med nyanlända och Arbetsförmedlingen.

Finns det behov av rehabilitering och att du har en prestationsförmåga lägre än 25 % ansvarar Integrationsenheten över introduktion och utreder behov av din försörjning. Integrationsenheten samverkar då med Region Västmanland och Arbetsförmedlingen.

Sala kommun jobbar utåtriktat för att skapa relationer och upprätta samarbete med kommuninvånare genom ideella organisationer, föreningsliv, hyresgästförening, elevförening etc.