StartUng Start Navigatorcentrum - Information
Informationstjänst

Ung Start Navigatorcentrum - Information

Publicerad 2017-05-05
Uppdaterad 2021-06-01 13:17
Ung Start Navigatorcentrum är en verksamhet inom Sala kommun som jobbar för att hjälpa dig som är mellan 16 och 25 år närmare sysselsättning. Att ta hjälp av oss är både frivilligt och kostnadsfritt. Upplägget skräddarsys efter ditt nuläge och dina behov, vilket gör att processen kan se väldigt olika ut för olika personer. Ung Start Navigatorscentrum fokuserar på dina önskemål och vad du själv vill. Oavsett om du pluggar, jobbar eller saknar något att göra om dagarna så är du välkommen till oss.

Ung Start Navigatorcentrum erbjuder

Hos oss på Ung Start Navigatorcentrum kan du få hjälp med:

  • Individuellt stöd utifrån dina behov
  • Hjälp att skapa rutiner
  • Stöd i myndighetskontakter
  • Hjälp att hitta praktikplats
  • Frivillig möjlighet att delta i gruppaktiviteter
  • Träffa andra i liknande situationer
  • Möjlighet att åka på studiebesök
  • Någon att bolla tankar och idéer med
  • Stöd i jobbsök

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller kontakta oss via sala.se. I vanliga fall har vi även öppet för drop-in på Silverlotsen, torsdagar kl 13-16, Stora Torget 9. Under våren håller Silverlotsen dock stängt, p.g.a. corona.

Feriearbete

Går du första eller andra året på gymnasiet och är folkbokförd i Sala kommun? Då har du chansen att ansöka om feriearbete. Sala kommun erbjuder feriearbeta på samtliga skollov för att du ska få arbetslivserfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta inom kommunal verksamhet. Kommunen kommer i framtiden att ha ett stort rekryteringsbehov.

Sök ditt feriearbete här

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Det innebär att Sala kommun ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta och erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Därför ska du som är mellan 16 och 20 år och inte studerar och som inte har gymnasieexamen bli erbjuden individuella aktiviteter inom ”kommunernas aktivitetsansvar” (KAA). I Sala kommun ligger KAA-ansvaret under Arbetsmarknadsenheten och Ung Start Navigatorcentrum. Har du inte redan blivit kontaktad av oss så är du välkommen att höra av dig. 

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller kontakta oss via sala.se. I vanliga fall har vi även öppet för drop-in på Silverlotsen, torsdagar kl 13-16, Stora Torget 9. Under våren håller Silverlotsen dock stängt, p.g.a. corona.

 

Projekt Vägar Framåt

Under åren 2021-2022 deltar Sala kommun i ett projekt som heter Vägar Framåt. Projektet är ett samarbete mellan Region Västmanland och fem Västmanländska kommuner. I Sala riktar vi oss till ungdomar i åldrarna 15-20 som på grund av låga meritvärden riskerar att inte nå gymnasiebehörighet, riskerar avbrott från gymnasiet eller att inte nå examen. Dessutom har vi valt att rikta oss mot de ungdomar som ingår i målgruppen för kommunernas aktivitetsansvar. Vi vill inom projektet prova arbetsmetoder och utveckla arbetssätt för att motivera ungdomar inom målgruppen till fortsatta studier och underlätta övergången till ny skolform. 

Projektet får stöd av Europeiska Socialfonden. 

För mer information: Vägar framåt - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Länkar till studier, jobbannonser och bemanningsföretag

Här hittar du länkar till studier, jobbannonser och bemanningsföretag.

Studera

Söka jobb

Kontakta rekryterings-/bemanningsföretag

Du som är företagare

Ung Start Navigatorcentrum vill gärna ha en bra dialog kring våra unga vuxnas väg in i arbetslivet. Detta vill vi gärna ha med dig som är lokal företagare. Har du tankar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller fylla i intresseanmälan. Vi har även drop-in på Silverlotsen på torsdagar kl 13-16, Stora Torget 9. Under våren håller Silverlotsen dock stängt, p.g.a. corona.

Projekt: #jagmed

 

Projektet #jagmed får stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige).
Mellan åren 2015-2018 deltog Sala kommun i ett projekt som hette #jagmed som riktade sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som hamnat, eller riskerade att hamna i utanförskap på grund av att de inte påbörjade eller fullföljde sina gymnasiestudier.

Projektet #jagmed hade som mål att minska avhoppen från gymnasieskolan och få elever att komma tillbaka till studier.

I Sala kommun inriktade man sig under projektets gång på att utveckla arbetet med det kommunernas aktivitetsansvar. Där man framförallt fokuserade på bemötande och miljö av och för de ungdomar som faller under kommunernas aktivitetsansvar.

Projektet fick stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige). Mer information om projektet hittar du här: #jagmed