StartUng Start Navigatorcentrum - Information
Informationstjänst
Publicerad 2017-05-05
Uppdaterad 2024-03-05 08:19

Ung Start Navigatorcentrum är en verksamhet inom Sala kommun som jobbar för att hjälpa dig som är mellan 16 och 20 år och inte går i skola närmare sysselsättning. Att ta hjälp av oss är både frivilligt och kostnadsfritt. Upplägget skräddarsys efter ditt nuläge och dina behov, vilket gör att processen kan se väldigt olika ut för olika personer. Ung Start Navigatorscentrum fokuserar på dina behov och vad du själv vill.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Det innebär att Sala kommun ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta och erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Därför ska du som gått ut grundskolan,  som är under 20 år, inte studerar och som inte har gymnasieexamen bli erbjuden individuella aktiviteter inom ”kommunernas aktivitetsansvar” (KAA). Stämmer det här in på dig utan att du blivit kontaktad av oss så är du välkommen att höra av dig till oss. I Sala kommun ligger KAA-ansvaret under Arbetsmarknadsenheten och Ung Start Navigatorcentrum.

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller kontakta oss via sala.se

 

Ung Start Navigatorcentrum erbjuder

Hos oss på Ung Start Navigatorcentrum kan du få hjälp med:

  • Individuellt stöd till att närma dig studier eller jobb 
  • Stöd i myndighetskontakter
  • Möjlighet att åka på studiebesök till både arbetsplatser och skolor
  • Hjälp att hitta praktikplats
  • Någon att bolla tankar och idéer med
  • Stöd i jobbsök

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller kontakta oss via sala.se

Feriearbete

Går du första eller andra året på gymnasiet och är folkbokförd i Sala kommun? Då har du chansen att ansöka om feriearbete. Sala kommun erbjuder feriearbeta på samtliga skollov för att du ska få arbetslivserfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta inom kommunal verksamhet. Kommunen kommer i framtiden att ha ett stort rekryteringsbehov.

Sök ditt feriearbete här

Länkar till studier, jobbannonser och bemanningsföretag

Här hittar du länkar till studier, jobbannonser och bemanningsföretag.

Studera

Söka jobb

Kontakta rekryterings-/bemanningsföretag

Du som är företagare

Ung Start Navigatorcentrum vill gärna ha en bra dialog kring våra unga vuxnas väg in i arbetslivet. Detta vill vi gärna ha med dig som är lokal företagare. Har du tankar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

För att kontakta oss kan du ringa, maila eller fylla i intresseanmälan. 

Projekt: Vägar framåt

Under åren 2021-2022 deltog Sala kommun i ett projekt som hette Vägar framåt. Projektet var ett samarbete mellan Region Västmanland och fyra Västmanländska kommuner. I Sala riktade vi oss till ungdomar i åldrarna 15-20 år som på grund av låga meritvärden riskerade att inte nå gymnasiebehörighet, riskerade avbrott från gymnasiet eller att inte nå examen. Inom projektet kunde vi, i samarbete mellan skola och arbetsmarknadsenhet, erbjuda elever och studenter att kombinera skola med studiemotiverande och hälsofrämjande aktiviteter, för att motivera till fortsatta studier, underlätta övergången till ny skolform och höja den egenupplevda hälsan.

Projektet fick stöd av Europeiska Socialfonden. 

Projekt: #jagmed

 

Projektet #jagmed får stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige).
Mellan åren 2015-2018 deltog Sala kommun i ett projekt som hette #jagmed som riktade sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som hamnat, eller riskerade att hamna i utanförskap på grund av att de inte påbörjade eller fullföljde sina gymnasiestudier.

Projektet #jagmed hade som mål att minska avhoppen från gymnasieskolan och få elever att komma tillbaka till studier.

I Sala kommun inriktade man sig under projektets gång på att utveckla arbetet med det kommunernas aktivitetsansvar. Där man framförallt fokuserade på bemötande och miljö av och för de ungdomar som faller under kommunernas aktivitetsansvar.

Projektet fick stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige).