StartAgneta Bergman, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2020-09-24
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Myndighetsutövning Barn och ungdom, öppenvård och förebyggande verksamheter, Familjehemsenheten

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 96 19
Fax: 0224-192 98
E-post: Agneta.Bergman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala