StartBarn- och ungdomsenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-12-29
Uppdaterad 2023-11-21 10:43

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 96 20
Telefontider:

Mottagningstelefonen stänger klockan 16:00. Mellan klockan 16.00-16.30 hänvisas till nedanstående nummer, därefter går jouren på. Mottagare 1: 0224-749608 Mottagare 2: 0224-749605

Fax: 010-151 43 55
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Socialtjänstens rådgivande och stödjande verksamhet erbjuder hjälp i många olika former till barn och ungdomar. Ungdomar kan själva ansöka hos socialtjänsten om olika stödinsatser. Vid behov kan man göra en orosanmälan eller ansöka om insats för barn eller ungdom.

Om våra tjänster

Socialtjänstens rådgivande och stödjande verksamhet erbjuder hjälp i många olika former till barn, ungdomar och föräldrar. Dit kan föräldrar vända sig anonymt utan att bli registrerade.

Föräldrar kan vända sig till socialtjänsten för att ansöka om kontaktfamilj, familjehem, kontaktpersoner eller andra insatser, som kräver beslut från en myndighet.

Göra en orosanmälan eller ansöka om insats för barn eller ungdom, telefon 0224-74 96 20.

Ungdomar kan själva ansöka hos socialtjänsten om olika stödinsatser.

Vuxna familjemedlemmar, par eller ensamstående som har samlevnads- och relationsproblem kan vända sig till familjerådgivningen för att genom samtal klargöra och bearbeta problemen.

Familjerätten fastställer faderskap för barn vars föräldrar inte är gifta.

Familjerätten arbetar med vårdnad, boende och umgänge för barn vars föräldrar inte lever tillsammans. Familjerätten utreder namnfrågor.

Familjerätten handlägger adoptionsärenden.