StartFamiljerådgivning
Informationstjänst

Familjerådgivning

Publicerad 2019-05-29
Uppdaterad 2019-05-29 09:41
Meddelandet skickas till familjeradgivningen@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Vuxna familjemedlemmar, par eller ensamstående som har samlevnads- och relationsproblem kan vända sig till familjerådgivningen.

För er som

  • vill få hjälp att lösa problem i familjen eller parförhållandet
  • vill rädda äktenskapet eller
  • vill kunna samarbeta bättre, även om ni tänker gå skilda vägar, eller
  • är separerade föräldrar och vill kunna samtala om barnen.

För dig som

  • vill ha individuella samtal om relationsproblem.

Om ni är separerade föräldrar och önskar samarbetssamtal om barnen, kan ni kontakta antingen Familjerådgivningen eller Familjerätten. Familjerätten kan även hjälpa er att skriva juridiskt bindande avtal.

Tystnadsplikt

Utmärkande för familjerådgivningen är att den är fristående från all annan verksamhet och att registrering och journalföring inte förekommer. Sekretessen är extra sträng enligt lag. Man får vara anonym, om man så önskar. Samtalen är kostnadsfria.