StartFamiljerådgivning
Kontaktobjekt

Familjerådgivning

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2020-08-18 15:40

Adress: Bråstagatan 4 B, 733 30 Sala
Besökstider: Endast bokade besök.

Telefon: 0224-74 96 71, 0224-74 96 72
Telefontider:

Vi har av sekretesskäl valt att avstå från konversation via e-post. Tidsbokning underlättas via telefonkontakt.

Fax: 0224-192 98
E-post: familjeradgivningen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vuxna familjemedlemmar, par eller ensamstående som har samlevnads- och relationsproblem kan vända sig till familjerådgivningen.

Bild

Fasadbild