StartFamiljerätt
Självservice
Publicerad 2023-12-15
Uppdaterad 2024-05-23 09:21

Kontakt och bokning av informationssamtal

 

Om tjänsten

Sala kommun handlägger faderskap, föräldraskap, där båda är överens om föräldraskapet och är folkbokförda i Sala kommun. Övriga ärenden hänvisas till Familjerättsgruppen i Västerås.

Bekräftelse faderskap/föräldraskap

Skatteverket erbjuder nyblivna föräldrar att själva fastställa föräldraskapet via deras e-tjänst.
För att ni som föräldrar ska kunna använda tjänsten krävs följande:

 • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
 • Barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen.
 • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
 • Ni båda har e-legitimation som ni signerar med i e-tjänsten.

Om någon av er har skyddade personuppgifter kan ni inte använda e-tjänsten.

Skatteverkets e-tjänst digital föräldraskapsbekräftelse

Sala kommun erbjuder fortsatt bekräftelse om faderskap/föräldraskap

Bekräftelse om faderskap/föräldraskap som gäller samboförhållande där båda är överens om faderskapet/föräldraskapet, så kallat U-protokoll, sker efter att barnet är fött.

Kontaktcenter helgfri vardag kl. 8:00-16:30
Telefon 0224 - 74 70 00

Från och med den 1 april 2022 samarbetar Sala kommun med Familjerättsgruppen i Västerås. 

Är mamman ogift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. Detta görs via familjerätten eller genom dom vid domstol. Bekräftelse kan skrivas innan barnet är fött.

Är ni som föräldrar överens kan ni i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla om gemensam vårdnad. Båda föräldrarna är underhållsskyldiga för sina barn. Om det finns behov av underhållsstöd kan ni ansöka om det hos Försäkringskassan.

Vid familjerätten kan DNA-test göras för att fastställa faderskapet. Svaret kommer efter två till tre veckor. Ibland behöver provet tas om och då tar det lite längre tid.

Vad säger lagen?

Socialnämnden är enligt lag skyldig att se till att faderskap fastställs till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. 

Västerås stad tar hand om dessa ärenden

 • Information, rådgivning och stöd
 • Stödgrupper, Barnbyrån, för barn till föräldrar som inte lever tillsammans
 • Stödgrupper, Barn i föräldrars fokus (BIFF), för separerade föräldrar
 • Utreda föräldraskap där föräldrarna inte är sammanboende.
 • Samarbetssamtal
 • Hjälpa föräldrar att träffa avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
 • Lämna snabbupplysningar efter begäran från domstol
 • Avge utredningar på uppdrag från domstol gällande vårdnad, boende och umgänge
 • Utredningar om medgivande för internationell adoption
 • Adoptionsyttrande till domstol
 • Uppföljning efter genomförd adoption

 

Samtal och besök kommer att äga rum i lokalerna i Västerås.
Om det finns särskilda skäl eller om det bedöms som lämpligare kan besök planeras i Sala kommun.

Familjerättsgruppen i Västerås stad är gemensam för Sala, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg och Västerås.

Kontakt familjerättsgruppen i Västerås

Telefon: 021-39 13 13

Faderskaps-/föräldraskapsfrågor: Helgfri måndag och fredag 8.30-9.30.

Övriga familjerättsfrågor: Helgfri måndag, tisdag och fredag 10.00-11.30 samt alla vardagar 13.00-14.30.

Nu har även familjerättsgruppen i Västerås lanserat en e-tjänst där ni kan göra direktbokningar till informationssamtal. Klicka på knappen Bokning informationssamtal som ni hittar högst upp på sidan, för att komma till bokningssidan. 

familjerattsgruppen@vasteras.se

Besöksadress

Socialtjänstens hus
Sigurdsgatan 21 E, Västerås

Postadress

Västerås stad
Familjerättsgruppen
721 87 Västerås