StartFamiljehemsenheten
Kontaktobjekt

Familjehemsenheten

Publicerad 2017-07-17
Uppdaterad 2020-09-24 12:46

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På familjehemsenheten finns socialsekreterare som utöver familjehemsutredningar handlägger intresseanmälningar för familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Mer information

Läs mer om familjehem under Stöd till familjen (länk till informationssida).