StartFältgruppen i Sala
Informationstjänst
Publicerad 2023-05-09
Uppdaterad 2024-01-05 08:35

I Sala finns tre heltidsanställda fältassistenter. Fältgruppen arbetar uppsökande och trygghetsskapande i ungdomsmiljöer. På den här sidan hittar du information om vad fältgruppen arbetar med men också ett antal kontaktuppgifter som du som ungdom kan ha nytta av när du behöver stöd, råd, hjälp eller support av en vuxen eller en kompis. Tveka inte att höra av dig!

Fältgruppen finns för dig som är mellan 10 och 20 år

Vi rör oss på skolor, fritidsgårdar, i stan eller på andra platser där ungdomar är. Det gör vi för att ungdomar ska ha det så bra som möjligt. Du har säkert sett oss någon gång! Känner du att du vill prata av dig kan du gärna vända dig till oss. Vi är här för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Har du några frågor som vi inte kan besvara, så hjälper vi dig med vart du kan vända dig. 

Vi arbetar förebyggande och uppsökande

Fältgruppen arbetar förebyggande och uppsökande bland barn och ungdomar, i åldersgruppen 10 till 20 på ungdomarnas olika arenor. I arbetet ingår samverkan med andra verksamheter och myndigheter såsom skola, fritidsverksamhet, polis och socialtjänst. Fältgruppens uppsökande arbete dagtid sker på skolorna, i syfte att skapa kontakt och vara tillgängliga för samtal. Det uppsökande arbetet på kvällar syftar till att få en lägesbild av situationen i Sala kommun, anordna aktiviteter, vara behjälpliga och skapa trygghet. Fältgruppen har arbetstid både dag, kväll samt helg och i dagsläget täcker vi cirka 18 kvällar i månaden. Fältgruppen är tillgänglig för ungdomar och vårdnadshavare samt för andra som möter unga. 

Värdegrundsarbete 

Machofabriken 

Machofabriken är ett metodmaterial som tar upp ämnet machokultur och hur det påverkar vårt samhälle. I januari 2023 påbörjade Fältgruppen ett högstadieförberedande arbete som har erbjudits alla Salas sjätteklassare. Syftet med detta är att med hjälp av Machofabrikens arbetsmaterial träffa och prata med eleverna om machokultur och värderingar. Fältgruppen träffar varje deltagande klass vid fem tillfällen och går igenom olika teman kring machokultur och normer. 

Föräldrasamverkan 

Vuxenvandring 

Vuxna personer som kvällstid vandrar i Sala med syfte att möta ungdomar och skapa trygghet är något som förebygger problem och skapar ett tryggare samhälle. Fältgruppen startade under hösten 2022 vuxenvandring och bjöd då in vårdnadshavare till elever i årskurs 7 att delta. Vuxenvandring klassvis kommer att fortsätta höstterminen 2023. Självklart är även andra intresserade välkomna att delta i vuxenvandring för att göra Sala till en tryggare stad. 

”Att vuxna ska bygga jämbördiga relationer till ungdomarna  och därmed få en större insikt i och förståelse för deras situation.  
Att detta i sin tur ska skapa goda förutsättningar för att minska bruket av  alkohol och droger samt gatuvåld, och därigenom göra samhället tryggare för alla.” – Socialstyrelsen 
Vi som jobbar som fältassistenter heter Annie Hägg, My Lundström och Lars Rydelius. Om du är intresserad av att veta mer om vad Fältgruppen jobbar med så är du välkommen att höra av dig till oss!

Bra info för ungdomar i Sala

Ungdomsmottagningen
Tfn 021-17 62 30
www.umo.se

Tjejjouren i Sala
Tfn 0224-182 89 eller 072- 568 19 93
Instagram: @tjejjour_sala    

BRIS
Tfn 166 111
www.bris.se

Suicide Zero
Tfn 90101
www.suicidezero.se

Socialjouren
Tfn 021- 39 20 66

HBTQ-jouren
Tfn 020-34 13 16

Jourhavande medmänniska   
Tfn 08-702 16 80. Öppet kl. 21.00–06.00     

Jourhavande kompis
Chattforum, vardagar kl.18.00–21.00 och helger kl. 14.00–17.00
www.rkuf.se/fa-hjalp/Jourhavande-kompis/