StartMisstanke om barn som far illa
Informationstjänst
Publicerad 2017-03-07
Uppdaterad 2023-09-25 11:13

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till myndighetsenheten inom socialtjänsten. För dig som arbetar med barn och ungdomar finns det inget alternativ - du är skyldig att göra en anmälan.

Anmälningsskyldighet

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar skall anmäla till socialtjänsten om de får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa. Vidare står det att om du som privatperson får vetskap om detsamma bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Du kan kontakta oss på Barn- och ungdomsenheten under dagtid på vardagar om du vill fråga om råd eller göra en anmälan. Som privatperson kan du vara anonym, men då ska du inte tala om ditt namn. Vet vi ditt namn kan vi bara i undantagsfall hålla det hemligt.

Vid en anmälan behöver du inte ha konstaterat att barnet far illa, det räcker med att du har en misstanke om att det kan vara så. Din oro är en omtanke som kan vara början till en positiv förändring för barnet/tonåringen och anhöriga.

Anmälan efter kontorstid eller om situationen är akut

  • Ring Socialjour Västmanland 021-39 20 66
    Socialjourens huvuduppgift är att under kvällar, nätter och helger handlägga akuta sociala ärenden.
  • Ring Nödnummer SOS 112 (akuta ärenden - dygnet runt)
  • Ring polisen på nummer 114 14 (icke akuta ärenden som anmälan, tips och upplysningar)

Bedömning, utredning och stöd

Vid en anmälan om barn som far illa gör vi alltid en bedömning om vi ska inleda utredning eller inte. Vid behov utreds barnets eller ungdomens situation. Hur en utredning ska genomföras anges i socialtjänstlagen. Ofta utförs utredningen genom samtal med familjemedlemmarna och genom att uppgifter hämtas in från exempelvis skola, hälsovård eller annan instans som familjen har kontakt med. Utredningen kan leda fram till att barnet och/eller familjen erbjuds stöd.

Ibland avslutas utredningen utan att barnet eller familjen får stöd. Detta kan bero på att det visat sig att det inte fanns någon verklig oro, situationen kan ha ordnat upp sig under tiden utredningen pågått eller så vill familjen inte ha något stöd. Det är bara när barnets hälsa och utveckling riskerar att påtagligt skadas som föräldrar kan tvingas ta emot stöd för sitt barn. I dessa fall bestämmer Förvaltningsrätten.

Kan jag som anmälare få veta vad som händer?

En återkoppling kan ske till anmälaren om det finns ett medgivande från den berörda familjen.

Relaterade länkar