StartVuxenenheten
Kontaktobjekt

Vuxenenheten

Publicerad 2017-04-05
Uppdaterad 2020-03-17 09:21
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Drop-In onsdagar 14.30-16.00. På Drop-In träffar du en socialsekreterare. Med anledning av rådande läge är vår drop-in stängd tills vidare.

Telefon: 0224-74 96 30
Telefontider:

Dessa tider gäller mottagningstelefonen för nya ärenden. Pågående ärenden hänvisas till ordinarie handläggare.

Fax: 0224-74 96 07
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vuxenenheten är en del av Individ- och familjeomsorg. Dess roll där är att ge råd, stöd och riktade insatser till personer och familjer med brister i sin sociala trygghet. Målet är att stärka deras resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Vid behov kan man göra en orosanmälan eller ansöka om insats.

Övrig information

Du kan även komma till oss om du har frågor om våld i nära relationer.