StartMissbruk
Informationstjänst
Publicerad 2016-10-12
Uppdaterad 2023-09-25 11:14

Sala kommun bedriver ett aktivt arbete med både förebyggande och behandlande missbruksfrågor inom kommunen. Syftet är dels att hjälpa kommuninvånare som har problem med sitt missbruk av alkohol, droger och tabletter, och dels att försöka förhindra att unga invånare blir fast i ett missbruk överhuvudtaget.

Existerande missbruk

Missbruksvård är ett led i en behandlingskedja för att lösa missbrukarens behov av stöd, vård och bostad på kort och på lång sikt. Det kan ske på olika sätt exempelvis som bistånd i form av övergångsbostad, deltagande i dagverksamhet, stöd av kontaktperson och vistelse i familj eller på institution.

All verksamhet inom missbruksvården inriktar sig mot att minska missbruket i Sala. Ingen ska lämnas utan hjälp och vård på grund av sitt missbruk.

Mål

  • Att missbruket ska försvinna inom kommunen
  • Att behandling ska ske i hemmet

Kommunalt nätverk mot missbruk

Ett kommunalt nätverk har skapats mot missbruk med syfte att minska antalet placeringar. Växelvård, korta placeringar i närområdet, kommer att genomföras i största möjliga mån.

Drogförebyggande arbete

Sala kommun bedriver ett aktivt arbete med missbruksfrågor inom kommunen.

För ungdomar och unga vuxna bedrivs i dag dels ett förebyggande arbete mot att unga personer hamnar i missbruk och dels ett arbete att motivera en ung person i missbruk att vilja vara nykter och drogfri. 

Målgruppen för arbetet är ungdomar och unga vuxna i åldern 13-21 år som befinner sig i riskzonen för missbruk eller är i ett missbruk. Ungdomarna ska kunna får hjälp och stöd att ta hälsosamma beslut, vilket sker i uppsökande verksamhet på ungdomarnas arenor men också i direkta behandlande och motiverande samtal. Arbetet innefattar även råd och stöd till oroliga föräldrar och ett samarbete med familjebehandlarna i Sala kommun.

Mål

Målet med arbetet är att påverka ungdomar och unga vuxna att avstå från droger och en kriminell- och narkotikarelaterad livsstil samt att ge de personer som redan har en sådan livsstil styrka att komma ifrån denna.
Arbetet bedrivs av en person i samverkan med andra både professionella och privata personer i kommunen.

Ungdomsteamet, Barn och ungdomsenhetens öppenvård

Här kan du läsa mer om Ungdomsteamet

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier