StartKvinnojour
Informationstjänst
Publicerad 2016-10-12
Uppdaterad 2023-09-25 11:15

Kvinnojouren tar emot kvinnor som utsätts för våld. Det finns också flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Västmanlands län har även ett kriscentrum för män som upplever en kris i relationen med sin partner eller sina barn.

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade kategorier