StartStöd till Brottsoffer
Informationstjänst
Publicerad 2024-03-26
Uppdaterad 2024-05-21 14:32

Om du är i en akut och farlig situation och behöver hjälp ska du ringa 112.

 

Här kan du hitta mer information om det stöd som finns till dig som brottsoffer. 
 

Medling vid brott

Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

Du får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka "ställa till rätta" så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för ett brott?

Medling ger dig chanser att få ett ansikte på den som orsakat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor men även få förklara för gärningsmannen vad brottet inneburit för dig.

Under medlingsmötet finns också en möjlighet att sluta avtal om hur gottgörelse skall ske.

För mer information, gå in på: 

Vuxenenhetens kontaktinformation

Brottsofferjouren i Västmanland

Brottsofferjouren Västmanland erbjuder samtalsstöd och praktiskt rådgivning till dig som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer eller misstänkt.

Syftet med deras verksamhet är att ge stöd till er som blivit utsatta för brott i direkt anslutning till brottet och genom rättsprocessens faser. Det är stödpersoner eller anställda hjälper den drabbade med stödsamtal, kontakter med polis, myndigheter, försäkringsbolag etc.

För mer information, gå in på:

Brottsofferjouren i Västmanland (vastmanland.boj.se)

Brottsoffermyndigheten i Sverige

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet och deras övergripande mål är att främja om dina rättigheter som brottsoffer och uppmärksamma dina behov och intressen. 

För mer information, gå in på: 

Brottsoffermyndigheten i Sverige (www.brottsoffermyndigheten.se)

Polismyndigheten i Sala

Polisen finns nära dig i hela landet. 

Om du är i  en akut och farlig situation och behöver hjälp ska du ringa 112. 

För mer information om Polisen i Sala, gå in på: 

Polisen i Sala

För mer information om hur Polisen ger stöd till brottsoffer, gå in på: 

Hjälp och Stöd - Polisen

Stöd till brottsoffer (Teckenspråksfilm) - Polisen

Individ och familj
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se

Relaterade kategorier