StartVuxenenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-04-05
Uppdaterad 2024-05-06 08:55

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 96 30
Telefontider:

Dessa tider gäller mottagningstelefonen för nya ärenden. Pågående ärenden hänvisas till ordinarie handläggare. Följande datum under våren 2024 kommer Vuxenenheten ej finnas tillgängliga under telefontiden: Onsdag 8/5 och måndag 13/5.

Fax: 010-15 14 356
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vuxenenheten är en del av Individ- och familjeomsorg. Dess roll där är att ge råd, stöd och riktade insatser till personer och familjer med brister i sin sociala trygghet. Målet är att stärka deras resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Vid behov kan man göra en orosanmälan eller ansöka om insats.

Övrig information

Du kan även komma till oss om du har frågor om våld i nära relationer.

 

Relaterade kategorier