StartEnheten för ekonomiskt bistånd
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-11
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider: Endast bokade besök.

Telefon: 0224-74 96 10
Telefontider:

Frågor i pågående ärenden måndag-fredag helgfria dagar 08.15-09.30. Under perioden 19/1-22/6 är telefonmottagningen stängd på onsdagar.

Fax: 0224-74 96 07
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Individ och familj - varav enheten för ekonomiskt bistånd är en del. Ger råd, stöd och riktade insatser till personer och familjer med brister i sin sociala trygghet. Målet är att stärka deras resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv.

Inför samtal med mottagningshandläggare

I kontakt med mottagningshandläggare så kommer information att inhämtas kring ekonomi och aktuell situation, varför du behöver vara väl förberedd på dessa frågor.

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Handläggare inom enheten för ekonomiskt bistånd behandlar vissa uppgifter om dig och eventuella medsökande när du eller ni ansöker om försörjningsstöd. Registreringen sker enligt Sala kommuns databassystem och en personakt skapas. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera ärenden enligt Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om Sala kommuns behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Riksnorm för försörjningsstöd 2022, Socialstyrelsen

Riksnorm för försörjningsstöd 2022.