StartEnheten för ekonomiskt bistånd
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-11
Uppdaterad 2023-11-30 15:49

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider: Endast bokade besök.

Telefon: 0224-74 96 10
Telefontider:

OBS! Fredag 1/12 har inte Ekonomiskt bistånd ingen telefontid på grund av sammanträde. Frågor i pågående ärenden måndag-fredag helgfria vardagar ringer ni direkt till er handläggare. Nya ärenden ringer ni till mottagningstelefonen 0224-74 96 10, varje helgfri vardag enligt telefontiderna.

Fax: 0224-67 78 00
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: 73394

Om oss

Individ och familj - varav enheten för ekonomiskt bistånd är en del. Ger råd, stöd och riktade insatser till personer och familjer med brister i sin sociala trygghet. Målet är att stärka deras resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv.

Inför samtal med mottagningshandläggare

I kontakt med mottagningshandläggare så kommer information att inhämtas kring ekonomi och aktuell situation, varför du behöver vara väl förberedd på dessa frågor.

 

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Handläggare inom enheten för ekonomiskt bistånd behandlar vissa uppgifter om dig och eventuella medsökande när du eller ni ansöker om försörjningsstöd. Registreringen sker enligt Sala kommuns databassystem och en personakt skapas. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera ärenden enligt Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om Sala kommuns behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Riksnorm för försörjningsstöd 2022, Socialstyrelsen

Riksnorm för försörjningsstöd 2022.