StartEnheten för ekonomiskt bistånd
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-11
Uppdaterad 2024-05-14 09:11

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider: Endast bokade besök.

Telefon: 0224-74 96 10
Telefontider:

Frågor i pågående ärenden måndag-fredag helgfria vardagar ringer ni direkt till er handläggare. Nya ärenden ringer ni till mottagningstelefonen 0224-74 96 10, varje helgfri vardag enligt telefontiderna. Följande datum under våren 2024 kommer Ekonomiskt bistånd ej finnas tillgängliga under telefontiden: måndag 13/5, onsdag 15/5 samt torsdag 16/5.

Fax: 010-15 14 356
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Individ och familj - varav enheten för ekonomiskt bistånd är en del. Ger råd, stöd och riktade insatser till personer och familjer med brister i sin sociala trygghet. Målet är att stärka deras resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv.

Inför samtal med mottagningshandläggare

I kontakt med mottagningshandläggare så kommer information att inhämtas kring ekonomi och aktuell situation, varför du behöver vara väl förberedd på dessa frågor.

 

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Handläggare inom enheten för ekonomiskt bistånd behandlar vissa uppgifter om dig och eventuella medsökande när du eller ni ansöker om försörjningsstöd. Registreringen sker enligt Sala kommuns databassystem och en personakt skapas. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera ärenden enligt Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om Sala kommuns behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.