StartAnhörigcentrum / Anhörigstöd
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2023-02-09 11:36

Adress: Drottninggatan 10, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 90 17 (Anhörigkonsulent)
Telefontider:

Under anhörigsamtal kan telefonen vara bortställd. Lyssna på information i röstmeddelande.

Fax: 0224-192 98
E-post: Alexandra.Juhlin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På Anhörigcentrum kan du träffa oss som arbetar med anhörigstöd, eller andra anhöriga som är i liknande situation. Vi kan erbjuda träffar i grupp eller enskilt, studiecirklar, information, anhörigvårdarkort, bokcirklar och andra aktiviteter. Vi kan oftast ta emot drop in-besök under eftermiddagar, varje vardag (ändringar kan ske på grund av aktiviteter).

Mer information

För rådgivning eller stödsamtal, kontakta anhörigkonsult 0224-74 90 17. 

För frågor kring Anhörigstöd, avlastning eller ansökan: kontakta Biståndsenheten 0224-74 90 69. 

Vid vissa anhöriginsatser behövs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare. 

 

Att vårda en närstående

Att som anhörig vårda en närstående som är svårt sjuk eller har en funktionsnedsättning, kan vara mycket krävande. Som anhörig är du ovärderlig, men ibland behöver också du få stöd och tid för dig själv. Eller kanske känner du oro för en vän, en familjemedlem eller någon närstående och känner ett behov av att få stöd eller bara prata med någon?

Träffpunkt Kaplanen

Träffpunkt Kaplanen vänder sig till dig som är senior. Träffpunkten ger dig ett tillfälle att möta andra människor och få ett rikt socialt liv, samtidigt som du ökar ditt välmående och bevarar hälsan. Hit kan man komma på vardagarna för att läsa tidningen, vara med på aktiviteter, spela kort och spel, spela biljard, vara med på gympa, fika, umgås och ha roligt.

Läs mer, länk till Träffpunkt Kaplanen