StartFunktionsnedsättning
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-13
Uppdaterad 2024-05-20 15:06

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Funktionsnedsättning - en sektion av Sala kommuns vård och omsorg.

Alternativ Kompletterande Kommunikation – AKK

Inom Funktionsnedsättningsområdet i Sala kommun arbetar vi aktivt med AKK. Målet med AKK är att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och medbestämmande i sina egna liv samt öka möjligheten till självbestämmande och delaktighet i samhällslivet. Målet i verksamheterna inom Funktionsnedsättningsområdet är att personal ska ha tillräckliga kunskaper i att anpassa kommunikation så att medborgarna ska kunna förstå och utöva självbestämmande i sitt vardagliga liv. I filmen kan du ta del av vad AKK innebär och några vanliga användningsområden som AKK kan användas till. I bildspelet kan du ta del av grundläggande kunskaper vad gäller AKK och vad det innebär.

Här kan du se ett bildspel om AKK.

Här kan du se en film om AKK.