StartLouise Andersson, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2017-05-29
Uppdaterad 2023-04-25 11:13

Ärenden

Josefsdalsvägen 12 Gruppbostad samt Centrums servicebostad och LSS Nattpatrull

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 41
Fax: 0224-192 98
E-post: louise.andersson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala