StartDaglig verksamhet LSS
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2023-05-16 16:08

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 90 36
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: laila.forsgren@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Daglig verksamhet LSS består av flera grupper och bedrivs på olika platser inom kommunen.

Daglig verksamhets utformning

Daglig verksamhet erbjuder 9 interna grupper, 2 team och individuella externa placeringar. De 9 interna grupperna har stöd av minst 1 arbetshandledare, teamen har stöd av 1 arbetshandledare och de individuella externa placeringarna är ute på reguljära arbetsplatser med stöd av arbetsanpassare vid minst ett tillfälle i månaden. I vardagsarbetet har de individuella externa placeringarna stöd av en handledare från den reguljära arbetsplatsen.

Stöd

På Daglig verksamhet arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet. Stödet är individuellt utformat utifrån arbetstagarens behov, med utgångspunkt i arbetslik sysselsättning. Daglig verksamhet samarbetar med andra aktörer exempelvis med arbetsterapeut, fysioterapeut och habiliteringen.

 Daglig verksamhet är en insats som är biståndsbedömd.