StartÖsby - Daglig verksamhet
Kontaktobjekt
Publicerad 2024-03-14
Uppdaterad 2024-03-14 12:44

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224- 74 99 33
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: Voo-dagligverksamhet.osby@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Ösby daglig verksamhet har ett hus och växthus på naturbruksgymnasiets område. Vi har ett samarbete med Anpassad gymnasieskola och Arbetsmarknadsenheten (AME) som heter Odla gemenskap.

Ösbys utformning

Vi jobbar med odling och skötsel av växter hela året både inne och ute beroende på årstid.
Vi är en kreativ grupp som tillverkar nyttosaker av återvunnet material bland annat tändrosor och bivaxdukar.
Vi jobbar med delaktighet, alla får komma till tals och beslut som gäller arbetet tas gemensamt i arbetsgruppen.

Stöd

På Ösby daglig verksamhet jobbar en arbetshandledare.

Arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt det betyder att vi fokuserar på det man kan och varje arbetstagare ges möjlighet att arbeta efter sin egen förmåga.

På Ösby jobbar personal som har kunskap och kompetens inom funktionsnedsättning området.