StartLaila Forsgren, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2017-08-23
Uppdaterad 2023-04-25 11:03

Ärenden

Funktionsnedsättning, Daglig verksamhet

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 36
Fax: 0224-192 98
E-post: laila.forsgren@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala