StartTeam 2 Sala skåp
Kontaktobjekt
Publicerad 2022-02-24
Uppdaterad 2023-10-31 14:41

Adress: Hyttvägen 12, 733 38 Sala

Telefon: 0224-74 99 34
Telefontider:

E-post: anna.jansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Team 2 Sala skåp

Team 2 Sala skåps utformning

På Team 2 Sala skåp jobbar vi med att tvätta och putsa leveransklara lastbilar, städar lastbilshytter, sophantering. Team 2 Sala skåp är ett team som är integrerad på en ordinär arbetsplats där du utför anpassade arbetsuppgifter på ett självständigt sätt med stöd av en arbetshandledare.

Stöd

På Team 2 Sala skåp arbetar en arbetshandledare. Olika moment ingår i arbetet och vi arbetar genomgående utifrån ett salutogent förhållningssätt, där arbetstagarna utför ett eller flera moment utefter förmåga. På Team 2 Sala skåp arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.

Bild

Bild på fasad

 

Personal

På Team 2 Sala Skåp är Anna Jansson arbetshandledare.