StartServicegrupp Gruvan
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-23
Uppdaterad 2024-02-21 09:00

Adress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 99 29/ 0224-74 99 35
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: Servicegruppen.Gruvan.@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Här jobbar vi med vaktmästarsysslor, trädgårdsskötsel, målning, sophantering m.m. i gruvområdet.

Servicegrupp Gruvans utformning

På Servicegrupp Gruvan jobbas det med säsongsbetonade vaktmästarsysslor både ovan och under jord, ex snöröjning, städning krattning, eldning, gräsklippning, röjer bort ris, målning, sop- och vedhantering i gruvområdet vid Sala Silvergruva.

Stöd

På Servicegrupp Gruvan arbetar två arbetshandledare. Stödet är individuellt utformat utifrån arbetstagarens behov med utgångspunkt i arbetslik sysselsättning utifrån ett salutogent förhållningssätt, där arbetstagarna utför ett eller flera moment utefter förmåga. På Servicegrupp Gruvan arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.

Bild

Bild på byggnad