StartCafé Silverkoppen
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-23
Uppdaterad 2024-02-21 08:21

Adress: Lasarettsgatan 9, 733 38 Sala
Besökstider:

Vi har öppet vardagar kl. 8:00-16:00.

Telefon: 0224-74 99 32
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: silverkoppen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Till oss på Café Silverkoppen kommer kunder och handlar frukost, fika, mellanmål och lunch. På Café Silverkoppen ingår våra arbetstagare i ett socialt samspel med sina kollegor, personalen, kunder som besöker caféet samt personal som arbetar på sjukhuset.

Stöd

På Café Silverkoppen arbetar tre arbetshandledare. Stödet är individuellt utformat och utgår från ett salutogent förhållningssätt med utgångspunkt om arbetslik sysselsättning. Varje arbetstagare arbetar utifrån sin förmåga med tillgång till kognitiva hjälpmedel och individuella scheman som stöd. På Café Silverkoppen arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.

Bild

Bild på ingång    Bild på caféet