StartIndividuell extern daglig verksamhet
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-23
Uppdaterad 2023-05-16 16:15

Adress: Johannesbergsgatan 11 C, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 99 25
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: Agneta.Alerstav@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Daglig verksamhet med individuella externa arbetsplatser på företag, organisationer eller kommunens verksamheter.

Individuell extern daglig verksamhets utformning

Har till uppgift att tillsammans med arbetstagaren ta reda på dennes intressen, kunskap, erfarenheter och stödbehov. Därefter letar vi tillsammans efter arbeten som kan passa arbetstagarens individuella behov. Arbetet kan ske både i gruppverksamhet och ute på olika arbetsplatser i samhället.

Stöd

Två arbetsanpassare jobbar med individuell extern daglig verksamhet. Stödet är individuellt utformat utifrån arbetstagarens behov och matchning med arbetsplatsen där utgångspunkten är arbetslik sysselsättning. Stöd ges med ett salutogent perspektiv med tillgång till kognitiva hjälpmedel vid behov. I samband med placering på en individuell arbetsplats ger arbetsanpassare stöd vid introduktion och löpande under placeringen, det vardagliga stödet ges av handledare som har sin ordinarie anställning på den individuella arbetsplatsen. På individuell extern daglig verksamhet arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.

Bild

fasadbild