StartTeam 1 - Willysgruppen
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-06
Uppdaterad 2024-02-21 09:33

Adress: Gymnasiegatan 5, 733 32 Sala

Telefon: 0224-74 99 31 (dålig mottagning i affären)
Telefontider:

Det kan vara dålig mottagning inne i affären.

Fax: 0224-192 98
E-post: willys.dagligverksamhet@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Daglig verksamhet på Willys.

Team 1 - Willys gruppens utformning

Willysgruppen är ett team som är integrerad på en ordinär arbetsplats, där du som arbetstagare utför anpassade arbetsuppgifter på ett självständigt sätt med stöd av en arbetshandledare. Det kan till exempel vara att plocka upp varor från pall till hyllor, serva kunder och svara på frågor från kunder, fronta varor och kolla datum på varor samt att städa hyllorna i butiken. Daglig verksamhets arbetsanpassare introducerar dig på arbetsplatsen och besöker dig på arbetsplatsen utifrån behov.

Stöd

På Willys arbetar en arbetshandledare. Olika moment ingår i arbetet och vi arbetar genomgående utifrån ett salutogent förhållningssätt, där arbetstagarna utför ett eller flera moment utefter förmåga. På Willys arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.
 

Bild

Bild på ingången till Willys