StartBaraVara
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-23
Uppdaterad 2024-02-21 08:22

Adress: Tränggatan 12, 733 37 Sala

Telefon: 0224-74 99 27
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: baravara@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

BaraVara

BaraVaras utformning

Att arbeta på BaraVara innebär social gemenskap i stimulerande miljöer. Gemenskap i arbetsgruppen och känslan av att klara arbetsuppgifter självständigt betyder mycket.

Vårt arbete är varierat och innehåller många olika former av arbete, exempelvis friskvård, kreativt skapande, återbruk och EKO-tänk.

Arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt—fokus på det man kan –där varje arbetstagare ges möjlighet att arbeta efter egen förmåga.

Stöd

På BaraVara arbetar två arbetshandledare. Stödet är individuellt utformat utifrån arbetstagarens behov, med utgångspunkt i arbetslik sysselsättning i ett salutogent perspektiv. På BaraVara arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.

Bild

Bild på ingången till BaraVara