StartÅterVinnarna
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-23
Uppdaterad 2024-02-20 13:20

Adress: Bryggerigatan 2 C, 733 34 Sala

Telefon: 0224-74 99 23
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: atervinnarna@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Daglig verksamhet, LSS.

ÅterVinnarnas utformning

På ÅterVinnarna jobbar vi med sophantering, kör och sorterar sopor till Returen åt andra kommunala verksamheter eller externa kunder. Vi arbetar även med att renovera gamla möbler som finns inom kommunen och samarbetar med Gnistan för försäljning av de renoverade möblerna.

Stöd

På ÅterVinnarna arbetar två arbetshandledare. Arbetet utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt där varje arbetstagare ges möjlighet att arbeta utifrån egen förmåga med tillgång till kognitiva hjälpmedel som stöd. På ÅterVinnarna arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.